Typy schodišť
Čtvrtlomené schodiště
 
2x čtvrtlomené schodiště
 
Podestové schodiště
 
Přímé schodiště
 
Půllomené schodiště
 
Toto jsou pouze základní typy schodišť. Lze též vyrobit složitější tvary, to vše podle přání a požadavků zákazníka.


©JoLa 2003